Hibe Ve Teşvik Danışmanlığı


Hibe Ve Teşvik Danışmanlığı

Şirketinize uygun olan yapmış olduğunuz ve yapacak olduğunuz bütün hibe ve teşvikler ile ilgili sizlere danışmanlık hizmetini AGEM olarak sunmaktayız. Hibe ve teşivklerin başvurularından daha önemlisi sürecin yönetilmesi ve hibe ödemelerinin banka hesabına girene kadar takibini yapmaktayız. Şeffaf olarak sizlere yararlanmış olduğunuz hibe ve teşvikleri rapor etmekteyiz..

1KOSGEB Hibe Danışmanlığı
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlanmış olduğu sistemdir. Öncelikle harcama ve daha sonra geri alma modeline göre hibe ve teşvik sistemi vardır. Kalkınmada öncelikli illere göre teşvik oranları % 50 den başlayıp % 80 e kadar çıkmaktadır. Geri ödemeli faizsiz kredi desteği, Genel Destek Programı, dönem dönem proje çağrısı olarak destek sistemi açılmaktadır. Firmaların Ticaret odası yada esnaf odasına kayıt zorunluluğu aranmaktadır. Süreç olarak öncelikle KOSGEB veri tabanına kaydolma daha sonra verilen internet şifresi üzerinden destekler takip edilmektedir.
2Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
Ekonomi bakanlığı tarafından ithalatçı, ihracatçı ve yatırımcı firmalara sağlanan teşviklerdir. Teşvik önce harcama daha sonra geri alma şeklinde olmaktadır. İhracatta Türkiye ve dış ticarette ciddi olarak teşvikleri bulunmaktadır. Özellikle yurt dışında markalaşmak isteyen firmalara yurt dışı Pazar payını arttırmak için Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen teşviklerdir. Teşviklerden yararlanma için KEP adresi elektronik imza zorunluluğu vardır. Yatırım firmalarına yatırım teşvik belgeleri vs. gibi faiz indirimi, SGK Prim Teşvikleri, Gümrük muafiyeti gibi faydalar sağlamaktadır. İthalat destekleri olarak dönem dönem ikili ticari anlaşmalara göre Ekonomi bakanlığı Gümrük vergisi yüksek ürünlerin ithalatında KOTA olarak teşvik sağlamaktadır.
3SGK Teşvikleri
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan işsizlik nedeniyle SGK ve iş arasında yapılan protokoller çerçevesinde bir çok teşvik bulunmaktadır. Bu teşvikler aylık olarak SGK bildirgelerinde firmaların ödeyecek olduğu SGK primlerinden otomatik olarak düşmektedir. Bunlar genel olarak ortalama işçi ve İş Kura kayıtlı işçilerin işe alınması ile beraber bu teşviklerden yararlanılmaktadır. Genel Olarak ; Genç İşçi Teşviği Kadın İşçi Teşviği İş kura Kayıtlı Mesleki Yeterlilik Belgeli Personel Teşviği İş Kura Kayıtlı Süreli Personel Teşviği İşsizlik Sigortası Alan Personelin İşe Alım Teşviği Yatırım Teşvik Belgeli Firma SGK Teşviği Özürlü İşçi Teşviği % 5 Borcu olmayan firmalara tanınan Teşvik
4Tarım Bakanlığı Teşvikleri
Son zamanlarda devlet politikası olarak dışa ülkelere bağlılığı azaltmak tarım ve yenilebilir enerjiyi teşvik etmek üzere ciddi teşvikler sağlamaktadır. Bunlar ; Çiftlik Yapımları Örtü altı Sera Yapımları Canlı Hayvan Alım Teşvikleri Soğuk Hava Deposu Yapımları Yenilebilir Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi Tarım Ürünleri Paketleme Tesisi Uygun Faizli Krediler
5İŞ-KUR Teşvikleri
İşsizliğin önüne geçmek için son zamanlarda iş kur tarafından ciddi destekler yer almaktadır. Bunlar ; İş Başı Eğitimi ile 3 ay İş kur tarafından Ağır ve tehlikeli işler hariç olmak üzere görevlendirilen personele maaş ödemesi ve Genel Sağlık Sigortası ödemesi yapmaktadır. Kısa Süreli Zor Durum Ödemesi: İş Kur tarafından bölgesel ve sektörel olarak zor durumda bulunan firmalara işçi çıkartmak zorunda kalan firmalara geçici süre yapılan ödeme türüdür. Personel Bulma : Firmalara ihtiyaç olan personelleri eğitirek firmalara uygun personel sağlamak. Girşimcilik Eğitimi : KOSGEB Desteği ile İş Kurma Desteği almak isteyen firmalara eğitim vererek bu eğitim sonucunda belge verir
6Kalkınma Ajansı Destekleri
Kalkınma ajansları tarafından Avrupa ve diğer ülkelerden oluşturulmuş ortak fonlar ile yeni projelere sağlanan desteklerdir.
7Vergi Dairesi Teşvik ve Destekleri
Vergilerini düzenli ödeyen firmalara ve birleşen firmalara verilen desteklerdir. Kurumlar Vergisi Teşvikleri Birleşen KOBİLERDE Vergi Teşvikleri KDV İadeleri
Türkçe