Hukuki Danışmanlık


Hukuki Danışmanlık

Firmaların günümüzde her türlü faaliyetlerinde finans ve muhasebe kadar hukuk ihtiyaçları kaçınılmazdır. Firmaların günlük faaliyetlerinde istemeyerek hukuki alanda mevcut davaları ve icra işlemleri, personel sözleşmeleri, Cari hesap Sözleşmeleri, İflas, Tasfiye, Konkordata, İflas Erteleme gibi bir çok alanda hukuki hizmetlere ihtiyacı vardır.

Başlıca Hizmetlerimiz;

Personel Sözleşmeleri ve Tazminat planlamaları
Ticari Davalarda Bilirkişilik Mevcut Durum Analizleri ve Delilleri Toplama
Marka koruma ve Franchising Sözleşmeleri
Ortaklar Arası hukuki Anlaşmazlıklar
Resmi Kurumlar ile Görülen Davaların Değerlendirilmesi
İkili Anlaşmalara Dayalı Sözleşme Yorumları
Uluslararası Ticari Davalar
İflas Durumu ve İflas Erteleme Davaları
Tespit Davaları
Firma Yöneticilerine ve Personellerine Hukuki Eğitimler

Türkçe